Không ghi nhãn trên bao bì sản phẩm có bị buộc tái xuất?

Hỏi: Vì lý do không ghi nhãn trên bao bì sản phẩm nên lô hàng bột trái cây của công ty chúng tôi vừa nhập khẩu bị hải quan xử phạt vi phạm hành chính và khả năng sẽ bị buộc tái xuất. Xin hỏi, nếu áp dụng xử phạt như vậy thì có quá nặng với công ty chúng tôi?

Đáp: Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 5 và Khoản 3, Điều 9 tại Nghị định số 89/2006/NĐ – CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ quy định bổ sung nhãn phụ trên sản phẩm; trường hợp công ty đã thực hiện hành vi nhập khẩu hàng hóa không có nhãn mác theo quy định, vì vậy cơ quan hải quan đã áp dụng Điểm g, Khoản 4 và Điểm c, Khoản 6, Điều 16 Nghị định 97/2007/NĐ – CP của Chính phủ về việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan) thì việc thực hiện xử phạt và buộc tái xuất hàng hóa không nhãn mác là đúng quy định.

Tuy nhiên, căn cứ Điểm b, Khoản 6, Điều 16 Nghị định số 97/NĐ – CP (đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 18/2009/NĐ – CP ngày 18/2/2009 của Chính phủ), nếu được cơ quan quản lý chuyên ngành cho phép nhập khẩu thì được phép nhập khẩu trong thời hạn quy định tại Điều 35 Nghị định này. Trên cơ sở đó, nếu công ty đáp ứng được các yêu cầu này thì không buộc tái xuất lô hàng nhưng phải nộp phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Bài viết trước đó Tìm hiểu màng OPP là gì?